Suportadong Patayan

Pinapatay parang lamok
Sinasaksak sinusuntok
Bawat bahay kinakatok
Salari’y may mga katok

Suportado ng pro-Digong
Mga mangmang mga gunggong
IQ nila’y gumugulong
Moralidad sa’n ang sulong

Hindi ka ba napapagod?
Bayan ay nagpapaanod
Taumbayan nalulunod
Nabubulagang pagsunod

Pinapatay parang lamok
Sinasaksak sinusuntok
Bawat bahay kinakatok
Salari’y may mga katok

Suportado ng pro-Digong
Mga mangmang mga gunggong
IQ nila’y gumugulong
Moralidad sa’n ang sulong

Hindi ka ba napapagod?
Bayan ay nagpapaanod
Taumbayan nalulunod
Nabubulagang pagsunod