SWS: Di na Satisfied ang mga Pilipino sa Rehimeng Duterte

Bumagsak ng 12 points ang net satisfaction rating ng rehimeng Duterte. Konting kembot na lang!

Very Good na lang ang Net Satisfaction Rating ng Rehimeng Duterte para sa 1st Quarter ng 2018

Nagpalabas na ng resulta ang Social Weather Survey (SWS) para sa 1st Quarter 2018. Ayon sa survey, 69% na lamang ng mga Pilipinong may gulang ang satisfied sa performance ng rehimeng Duterte. 18% ang neutral at 11% ang hindi satisfied. Dahil dito, Very Good na lang ang rating ng administrasyon. Nooong 4th Quarter ng 2017, matataandaang +70 o excellent ang rating ng rehimeng Duterte.

Source: SWS Website

Net Satisfaction Rating ng Rehimeng Duterte sa Iba’t Ibang Lugar sa Pilipinas

Ang pagbaba ng net satisfaction rating ni Duterte ay dulot ng pagbaba ng net satisfaction rating sa Metro Manila, Luzon, at Mindanao samantalang napanatili naman ang rating sa Visayas.

Mapapansing mula +87 noong 4th quarter ng 2017, naging +72 na lamang ang net satisfaction rating ng rehimeng Duterte noong 1st quarter 2018 sa Mindanao. Sa kalakhang Luzon, mula +67 noong December 2017, naging +50 na lamang ang net satisfaction rating. Sa Metro Manila, bumaba sa +58 noong Marso ang dating +71 noong Disyembre.

Source: SWS Survey

Net Satisfaction Rating ng Rehimeng Duterte sa mga Social Classes

Bumaba ng 6 puntos ang net satisfaction rating ng rehimeng Duterte sa ABC classes, kumpara sa +62 noong Disyembre. Bumaba ng 12 puntos naman sa Class E, kumpara sa +66 noong Disyembre. Sa Class D, bumaba ng 13 puntos, kumpara sa +71 noong 4th quarter ng 2017.

Ganun din, napanatili ng rehimeng Duterte ang kanilang net satisfaction rating sa mga college graduates. Ngunit,bumaba 13 puntos sa mga kababaihan at 12 puntos sa mga elementary graduates. Bumaba din ng 13 puntos sa mga kalalakihan, 10 puntos sa mga 25-34 year olds, 32 puntos sa mga 35-44 year olds, 12 puntos sa mga hindi nakatapos ng elementarya, at 16 puntos sa mga high school graduates.

Source: SWS Website

Source: SWS Website

Source: SWS Survey

Hindi nare-realize ng mga ‘turds na hindi tinutupad ni Duterte ang kanyang mga pangako sa masa. Sa maraming surveys na nabasa ko, ung Classes ABC ang nagbibigay sa kanya ng mataas na ratings dahil nabibiyaan sila.

Taliwas ito sa pangako na ni Duterte na lilipulin nya ang oligarkiya.

Uulitin ko lang, US$1.5B ang naidagdag sa kayamanan ni Manny Villar sa loob ng isang taon, ayon sa Forbes. Dumoble ang yaman ni Villar. Naisulat ko na ito noong lumabas ang Filipino Billionaires list ng Forbes.

Sinungaling si Duterte! Pilit nya kayong niloloko pero the NUMBERS DO NOT LIE. Hanggang kailan nyo idedepensa ang isang sinungaling?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *