Naghihingalong Demokrasya sa Pilipinas

demokrasya sa pilipinas

keSabi ng ilang Pilipino, masama ang demokrasya sa Pilipinas. Tama kaya sila?

Isang pagdepensa sa demokrasya sa Pilipinas

Kailangang maging maingat ang mga Pilipino sa pagsasabing masama ang demokrasya para sa bansa. Hindi rin dapat ipagpilitang ipatupad ang umiiral na totalitarianism o authoritarianism ng ibang bansa.

RELATED: PAANONG SINISIRA NG POPULISM AT IDENTITY POLITICS ANG DEMOKRASYA SA SOUTHEAST ASIA?

Kung magiging tapat lamang ang mga taong ‘to, pwede nilang sabihin na gusto nila na nasa kanila at kanilang kaalyado lamang ang kapangyarihan dahil sila lamang ang karapatdapat. Hindi Pilipino ang may ganitong kaisipan.

Ipinapalagay ng mga taong ‘to na ang problema sa pamamahala ay problema ng demokrasya. Sinasabi nilang masama ito at dapat nang tanggalin dahil sa maraming problemang dulot nito. Parang sinasabi na rin nilang tanggalin na ang mga pamilya dahil ang dami nilang problema.

Hindi perpekto ang demokrasya. Wala namang nagsasabi nito. Pero, ito pa rin ang pinakamabuting istilo ng pamamahala kumpara sa iba.

Hindi naman isang demokrasya ang Pilipinas. Republika tayo. Sabi sa Saligang Batas, ang bansa natin ay isang estadong demokratiko at republikano.

Nakabatay ang ating sistemang politikal sa US na isang republika. Pero, masyadong teknikal na usapin na ito. Ituon na lamang natin ang ating pansin sa konteksto ng artikulong ito: mayroong demokrasya kapag naihahalal ng mga tao ang kanilang mga political leaders. Hindi demokratiko ang isang bansa kapag hindi nakakapamili, hindi nakakapuna, at hindi nakakapaghalal ng mga pinuno ang mga tao.

Para magkaroon ng demokrasya, kailangang maging malaya ang mga mamamayan para mag-organisa, magsalita, at magpahayag ng kanilang mga paniniwala. Kailangan ding maging malaya silang magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Ganun din, kailangang malaya silang makapamili ng mga opisyal ng gobyerno na syang tutulong para matupad ang kanilang mga pangarap.

Ang demokrasya at pag-unlad ng ekonomiya

Isang ka-cheap-an ang sabihing magulo ang demokrasya at hindi ito nakakatulong sa pag-unlad ng bansa, lalong lalo na sa mga mahihirap na bansa. Kasinungalingan ito.

Sa isang pag-aaral ng MIT economist na si Daron Acemoglu ng maraming bansa sa pagitan ng 1960 hanggang 2010, naipakita rito na matatag ang demokrasya at may malaking epekto sa pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa ilang estimates, tumataas ng 20% ang gross domestic product (GDP) sa loob ng 30 taon kapag ang isang bansa ay nagpalit ng sistema mula sa isang di demokratikong pamamahala sa demokratiko. Malaki ito per hindi imposible. Ang pagtaas ng demokrasya sa buong mundo sa loob ng 50 taon ay nakakapagpataas ng 6% ng global GDP.

Alamat lamang ang sinasabing pinakamabuti ang authoritarianism o dictatorship sa mga umuunlad na bansa

Walang ebidensya na mabuti lamang ang isang demokrasya sa maunlad nang ekonomiya. Walang ebidensyang masama ang demokrasya sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng mga mahihirap na bansa.

Sa pag-aaral ng grupo ni Acemoglu, ipinakita doon na ang mga nag-adopt ng demokrasya sa loob ng 60 taon ay mga bansang dumanas ng problema sa ekonomiya. Nagsimula silang mabagal ang paglago dahil na rin sa malalang estado ng ekonomiya nila.

Bumabagsak ang anumang diktadurya kapag nagkakaroon na ito ng mga problema sa ekonomiya. Bago pa maging demokratikong bansa, sobrang paghihirap na ang dinadanas ng mga tao roon. Kaya nga, kahit na isulong pa nila ang demokrasya, posibleng mababa pa rin ang GDP ng bansa ng maraming taon matapos ang pamamahala ng isang diktador. Malala kasi ang kinasadlakan ng ekonomiya kaya bibilang pa ng maraming taon bago pa ang patuloy na pag-unlad.

Ayon sa pag-aaral nina Acemoglu, hindi sapat ang anim na taon para maging mas mayaman ang bansang ito kesa sa mga bansang walang demokrasya. Ngunit, posibleng umusad ang ekonomiya sa pagitan ng 10 hanggang 15 taon. Pagkatapos ng 25 taon, posibleng mas mayaman na sila ng 20%.

Pagbibigay halaga sa tao

Pero, hindi naman dapat pera-pera lang di ba? Mas importante ang usaping karapatang pantao, dignidad ng mga tao, at kalayaan.

Ang sistemang politikal ng Pilipinas ay namana natin sa mga banyaga. May mga positibong epekto ito gaya ng pagpaparaya sa paniniwala sa relihiyon, pagpapawalang bisa ng pagkaalipin, karapatang pantao para sa lahat, at paglilinang ng pamamaraang siyantipiko.

Sinigurado rin ng demokrasyang ito ang karapatan ng kababaihan at ng minorities. Bilyon-bilyong tao ang naiahon sa kahirapan at dumami rin ang imbensyong nakatulong sa modernong mundo.

Hindi naman sumusunod sa straight line ang anumang pag-unlad. Maliwanag ang sinasabi ng kasaysayan. Maraming patunay na Westernized na ang buong mundo, maliban na lang sa ilang bansa.

Ayon sa 2018 Gallup World Poll survey, ang anim na bansang ibig puntahan ng mga migrante ay mga demokratikong bansa gaya ng USA, Canada, France, Germany, Australia, at United Kingdom. Sa ulat ng 2012 Pew Global Attitudes Project, ipinakita roon na 85% ng mga Pilipino ay may magandang tingin sa US. Sa survey ng Pulse Asia noong 2019, ipinakitang 89% ng mga Pilipino ang may tiwala sa US, samantalang 26% lamang ang nagtitiwala sa China.

Maging ang mga Intsik ay nagiging bukas na rin sa mga mithiin ng demokrasya. Sa survey ng 2018 Gallup World Poll, ipinakitang tumaas sa 52% mula sa 48% noong 2007 ang mga Intsik na tumatanggap na rito. Samantala, mula 36% noong 2007 ay naging 29% na lamang ang mga Intsik na sarado ang isipan hinggil sa usapin ng demokrasya.

Ang Pilipinas ay isang bansang pinapahalagahan ang bawat isang Pilipino, kasama na ang mga karapatang magkaroon ng sariling relihiyon, karapatang magpahayag ng saloobin, at kalayaan ng media. Kinikilala ng bawat tao ang kahalagahan ng kasal, pamilya, at mga bata.

Suriin natin ang Singapore. Sabi ng ilang politiko, kailangang maging model natin ang maliit na bansang ito. Ngunit, alam ba ng karamihan na isang partido lamang ang namumuno roon? Alam ba nila na bawal doon ang magpahayag, magtipon-tipon, at magbuo ng asosasyon?

Maunlad ang Singapore ngunit wala namang kalayaan ang mga mamamayan doon. Mas mataas pa ang income inequality sa bansang ito kumpara sa South Korea at Japan. 25% ng mga pagsasama ay nauuwi sa divorce matapos ang 10 taon. Higit sa 50,000 bata ay galing sa mga broken marriage. Mataas din ang suicide rate sa Singapore sa pagitan ng 10 hanggang 29 taong gulang.

Hindi perpekto ang demokrasya pero mas higit ito sa iba

Iba iba ang uri ng demokrasya. Ang namana natin sa US ay isa lamang dito. Posibleng maraming kapintasan pero nangyayari naman ito kahit saang bansang may umiiral na sistema ng Saligang Batas.

Sabi ng mga kritiko, ang ating demokrasya ay huwad. Posible. Pero, kung susuriin lamang natin, mas mabuti ang ating pamayanan dahil dito. Nirerespeto sa ating bansa ang dignidad ng bawat Pilipino. Tayo ang namumuno at namamahala sa ating mga sarili. Hindi mga banyaga. Hindi ilang technocrat lamang.

Marami ang nagrereklamo sa demokrasya sa Pilipinas dahil magulo at mabagal ito. Pero, talaga namang dapat maging magulo at mabagal ito. Pinoprotekhan ng sistema ang lahat ng Pilipino na hindi madiktahan ng iilan. May mga proteksyon din para hindi tayo madala sa mga mabilisang solusyon at simbuyo ng damdamin.

Pinapayagan sa demokrasya ang pagsusuri, pagdedebate, at pagninilay-nilay para magkaroon ng solusyon na ikabubuti ng lahat dahil ang matalinong pagpapalagay ay hindi alam at hindi malalaman ng gobyerno ang lahat. Hindi rin nito masosolusyunan ang lahat ng bagay.

Maganda ang umiiral na Saligang Batas sa ating bansa. Kailangan lamang nating magtiwala para maisakatuparan natin ito.

Wala namang nagpapanggap na perpekto ang isang demokrasya. Wala ring nagsasabing ito ang pinamatalinong sistema. Posibleng binibigyan ng demokrasya maging ang mga tanga na iboto ang sinumang nais nilang mamuno sa bansa. Pero, maging sa ibang sistemang politikal, mga tanga rin naman ang namamahala.

Ang ibang sistema ay hahantong lamang sa pagpatay ng lahi, hindi makataong pagtrato sa mga mamamayan, walang kaluluwang komersyalismo, at kawalan ng mga karapatan.

RELATED: Monsod: Namamatay ang Demokrasya sa Pilipinas

Dapat tumigil na ang ilang Pilipino sa pagsasabing tigilan na ang demokrasya. Wala namang idudulot na mabuti ito. Sinasabi lamang nila na mas ibig nilang pamahalaan sila ng mga tulisan at mga dayuhan. Sa halip, pahalagahan, mahalin, at protektahan natin ang demokrasya ng Pilipinas na nagpoprotekta sa mga karapatang pantao at pamamayani ng batas. Dapat nga tayong magkaisa para mas mapagpabuti pa natin ito.

Ang tanging gamot sa mga problema sa demokrasya sa Pilipinas ay pagkakaroon ng mas maraming demokrasya.

Source:

Gatdula, J. (2019, September 26). Democracy and the Philippines: a defense. Retrieved from Business World: Democracy and the Philippines: a defense.