Ano ang Golden Rice? Bakit Pinipigilan Ito?

golden rice

May biosafety permit na ang golden rice para gawing pagkain ng tao at hayop. Ano nga ba ito?

Golden rice: Ligtas kainin ng mga tao

Binigyan na ng gobyerno ng biosafety permit ang GR2E bilang pagkain ng tao at hayop matapos ang pagsusuri sa kaligtasan ng nasabing genetically modified crop na syang posibleng solusyon sa kakulangan sa Vitamin A. Ayon sa 22-page report ng Bureau of Plant Industry (BPI) sinabi nitong hindi magkakaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng hayop at tao ang nasabing golden rice. Ganun din, hindi magdudulot ng allergic reaction ang pagkain nito. Kasingsustansya rin ito ng mga nakasanayang bigas.

RELATED: Rice Import Suspension Di Naman Totoo

Matapos ang dalawang taong paghihintay, naaprubahan na rin ang nasabing variety ng bigas. Ayon kay Philippine Rice Research Institute (PhilRice) Executive Director Dr. John de Leon, magkakaroon na ng solusyon ang problema sa vitamin A deficiency sa bansa na syang nakakaapekto sa mga bata at mga nagdadalang-tao.

Dahil sa may approval na ang nasabing rice variety, itutuloy na ng International Rice Research Institute (IRRI) at PhilRice ang kanilang sensory evaluations at sasagutin na rin ang katanungan ng maraming Pilipino kung ano ang lasa ng golden rice. Ayon kay IRRI Director General Matthew Morrel, matagal na rin namang kinikilala ng Pilipinas ang paggamit ng biotechnology para masolusyunan ang problema sa food and nutrition security, pagpapabuti ng ikabubuhay ng mga magsasaka, at kaligtasan ng kapaligiran.

Ayon sa IRRI, ang Pilipinas ay kabilang na sa ilang bansang kumikilala sa GR2E o golden rice bilang ligtas na kainin ng tao. Ang iba pang mga bansa ay ang Australia, Canada, New Zealand, at United States of America.

Tolentino: Panahon na

Ayon kay dating IRRI Deputy Director General at ngayo’y Monetary Board Member Bruce Tolentino, ang pag-apruba sa GR2E ay masyado nang naantala at maraming Pilipino ang di nagkaroon ng pamamaraan para labanan ang Vitamin A deficiency. Ang Pilipinas ang nagpasimula ng research, ngunit nauna pang mag-approve ang Australia, Canada, New Zealand, at Bangladesh.

Ayon kay Biotechnology Coalition of the Philippines Executive Secretary Abraham Manalo, ang golden rice ang unang genetically modified crop sa bansa na naaprubahan bilang pagkain ng tao at hayop. Halos 60 na ang naaprubahan ng BPI na mga pagkaing na-develop sa ibang bansa kaya ang pagkaka-approve ng GR2E ay patunay ng science-based regulation sa Pilipinas.

SEARCA suportado ang GMO golden rice

Suportado ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ang approval ng GR2E kahit na ilang sektor ng lipunan ang humihiling na baligtarin ang desisyon ng pagbibigay ng biosafety permit para rito.

Ayon sa farm research center ng ASEAN, sinusuportahan nila ang biotechnology regulations and polices ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbubukas ng programaa para palawigin ang kaalaman sa biotechnology, partikular na sa GMOs, at mga regulasyon para sa mga stakeholders. Ang mga produkto ng agri-biotechnology ay nakakadagdag ng productivity sa agrikultura na syang nagpapakain ng lumolobong populasyon at kumokonting natural resources at pabago-bagong klima.

Kailangang bigyan ng atensyon ang mga mahihirap na magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, bagong teknolohiya, at best practices para malabanan ang iba’t ibang problemang kanilang kinakaharap at mabigyan ng mas magandang oportunidad para sa mas bumuti ang kanilang buhay.

Ayon sa SEARCA, kailangang bingyan ng kahalagahan ang paggamit ng buong potensyal ng agri-biotechnology sa pamamagitan ng epektibong komunikasyon at science-based regulatory frameworks.

Greenpeace: Iresponsable ang Golden Rice

Tinuligsa ng Greenpeace ang rubber stamp approval ng BPI sa golden rice at hiniling nito na baligtarin ang faulty decision dahil sa naaprubahan ang bagong bigas nang kulang ang datos. Iresponsable ang ginawa ng ahensya ng gobyerno at misguided ito. Kinukondena rin ng grupo ang sistematikong hindi pagpansin sa precautionary principle at may problema ang safety assessments ng mga nagsusulong ng bigas.

Magkakaroon ng negatibong epekto ang desisyon na ito ng BPI sa pagkain at agrikultura sa bansa. Hindi wasto ang approval sa golden rice at kulang ang public participation at transparency sa proseso. Hindi nagbigay ng sapat at nakakakumbinsing datos hinggil sa kaligtasan ng GR2E para sa tao at sa kapaligiran. Inaprubahan pa rin ng BPI kahit na maraming grupo na ang nagsasabing hindi kumpleto ang datos.

Hindi rin pinansin ng BPI ang posibleng epektong socio-economic sa mga magsasaka at indigenous peoples, pati na rin sa lokal na kultura, ethics, at mga panganib sa social cohesion. Masyado nang nahihirapan ang mga magsasaka ng bigas dahil sa mga bagyo, tagtuyot, at Rice Tariffication Law. Hindi isinaalang-alang ang posibleng epekto ng golden rice sa patuloy na pagkawala ng merkado para sa mga magsasaka dahil sa crop contamination na dulot ng mga genetically modified species.

Kailangang magkaroon ng panuntunan para sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan at sa mga pagkaing kinakain nila. Subalit, isinantabi ng BPI ang mga posibleng banta sa kaligtasan. Hindi rin naman natutugunan ng genetically modified crop ang kagutuman o malnutrisyon. Ang solusyon dapat ay pagbibigay ng sistemang kayang tugunan ang climate emergency.

RELATED: Rice Tariff Increase: Bakit Di Ipinatupad?

Ang gobyerno at mga pilantropo ay dapat magsulong ng mga programang magbibigay kapangyarihan sa taumbayan para magkaroon ng access at makapagpalago ng iba’t ibang uri ng prutas at gulay. Imbes na makinig sa mga higanteng biotech corporations na nagsusulong ng mga di pa napapatunayang mamahaling solusyon na nag-eeksperimento sa buhay at kabuhayan ng mga magsasaka, mga nanay, at mga bata.

 

Sources:

Arcalas, J. Y. (2019, December 19). ‘Golden rice safe for humans’. Retrieved from Business Mirror: ‘Golden rice safe for humans’

Arcalas, J. Y. (2019, December 31). Searca backs Golden Rice amid calls to void permit. Retrieved from Business Mirror: Searca backs Golden Rice amid calls to void permit

Greenpeace Southeast Asia-Philippines. (2019, December 22). Tell It to SunStar: ‘Golden rice’ is irresponsible. Retrieved from SunStar: Tell It to SunStar: ‘Golden rice’ is irresponsible