Ano ang Golden Rice? Bakit Pinipigilan Ito?

May biosafety permit na ang golden rice para gawing pagkain ng tao at hayop. Ano nga ba ito?

Golden rice: Ligtas kainin ng mga tao

Binigyan na ng gobyerno ng biosafety permit ang GR2E bilang pagkain ng tao at hayop matapos ang pagsusuri sa kaligtasan ng nasabing genetically modified crop na syang posibleng solusyon sa kakulangan sa Vitamin A. Ayon sa 22-page report ng Bureau of Plant Industry (BPI) sinabi nitong hindi magkakaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng hayop at tao ang nasabing golden rice. Ganun din, hindi magdudulot ng allergic reaction ang pagkain nito. Kasingsustansya rin ito ng mga nakasanayang bigas. Basahin...