Global Recession: Di na Maiiwasan Dahil sa COVID-19

Tiyak na ang maikli at grabeng global recession dahil sa paglaganap ng coronavirus.

Posible ang Global Recession Ngayong Taon

Nagdulot ng lubos na pagkatakot sa mga investors sa financial markets ang coronavirus outbreak. Ang nangyayaring pagkalat ng epidemya ay posibleng magtulak sa buong mundo sa recession. May semi-lockdown na sa Italy at lumalala ang outbreak sa United States. Ganun din, bumabagsak ang halaga ng langis kaya nga napipilitan ang mga ekonomista na pag-aralang muli ang kanilang mga prediksyon tungkol sa epekto ng virus. Para sa marami sa kanila, posible ang contraction ngayong unang anim na buwan ng 2020. Basahin...