Balik Probinsya Program: Magtatagumpay Kaya?

Ano ang kahihinatnan  ng Balik Probinsya Program na pinirmahan ni Duterte? Magtatagumpay kaya ito?

Duterte Pinirmahan ang Executive Order Hinggil sa Balik Probinsya Program

Iniutos ni Duterte ang pagpapatupad ng Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program para mabawasan ang tao sa Metro Manila at maisulong na rin ang pagpapaunlad ng mga kanayunan. Ang Executive Order 114 ay bumuo ng isang konseho na syang magbibigay ng pangkalahatang direksyon sa pagpapatupad ng nasabing programa at para masigurado na rin ang pagsunod ng mga ahensya ng gobyerno. Basahin...