PILIPINAS MAS MABABA ANG GINUGOL SA SOCIAL SERVICES KUMPARA SA IBANG KATULAD NG BANSA

Hindi prayoridad ng rehimeng Duterte ang social services bilang parte ng ekonomiya ng Pilipinas. Mas mababa ang budget na ginugugol para rito.

Base sa Laki ng Ekonomiya, Mas Maliit ang Budget ng Pilipinas para sa Social Services

Kulelat ang Pilipinas sa ibang bansa na  kasinglaki ng ekonomiya natin pagdating sa paggastos sa social protections. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, kailangang ayusin ng bansa ang disenyo at pagpapatupad ng mga ito.

0.7% ng GDP ay ginagastos ng bansa sa social assistance. Ito ay mas mababa sa 1.5% na syang average ng ibang lower middle-income economies. Masyadong marami pa ang dapat gawin para masiguradong natutugunan ang pangangailangan ng mga pinakamahirap na Pilipino.

Ayon sa pag-aaral ng PIDS, 5.8% ng total budget ng gobyerno mula 2009 hanggang 2017 ay ginugol sa social protection sa pangunguna ng DSWD.

Importante na masubaybayan at masuri ang kahusayan at pagiging epektibo ng mga programa para mapag-aralan ang direksyon ng polisiya sa hinaharap.

Mas madaling magiging buo ang anumang panukala para sa social protection kung matukoy ang kontribusyon ng mga programa sa layunin ng mga sektor ng lipunan. Ganun din, kailangang masuri ang pamamaraan ng gobyerno para siguraduhing walang kalabisan at pagkakapareho ng gastusin ng mga ahensya ng pamahalaan.

Sabi sa pag-aaral ng PIDS, mas konti ang ginagastos ng pamahalaan para sa social services na syang dapat pagkagastusan dahil yan naman dapat ang prayoridad. Kelan aangat ang estado ng mahihirap kung di naman sila lubos na tinutulungan?

 

Source:

Ignacio, R. N. (2019, June 10). PHL social spending lower relative to size of economy. Retrieved from Business World: PHL social spending lower relative to size of economy