Philippine Poverty: Bumaba Nga Ba?

philippine poverty

Sabi ng gobyerno,  bumaba raw sa 16.6% ang bilang ng Philippine poverty rate. Tama kaya ito?

Philippine poverty: Bumaba sa 16.6% noong 2018

Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 16.6% ang bilang ng mahihirap sa Pilipinas noong 2018 mula 23.3% noong 2015. Inanunsyo nila ito noong Disyembre 6, 2019.

RELATED: Ang Rice Policy ni Duterte ay Anti-Poor

Ibig sabihin, 17.6M Pilipino ang nabuhay nang mas mababa sa poverty threshold noong isang taon. Ang isang pangkaraniwang Pilipino ay nangailangan nang 2,145 piso para masustinehan ang kanyang mga pangangailangan noong isang taon.

Kung pag-uusapan naman ang pamilyang Pilipino, bumagsak ang bilang ng mahihirap na pamilya sa 12.1% noong 2018 mula sa 17.9% noong 2015. Ibig sabihin, 3M pamilyang Pilipino ang nangailangan ng 10,727 piso para masustenihan ang kanilang basic needs noong 2018.

philippine poverty

Ayon pa rin sa nasabing report, 5.2% lamang ng mga Pilipino ang hindi kumita nang sapat para sa kanilyang pang-araw araw na pangangailangan. Mas mababa ito sa 9.1% na naitala noong 2015. Kung pamilyang Pilipino naman ang pag-uusapan, 3.4% o 800,000 pamilyang Pilipino ang sumala sa pagkain noong 2018. Mas mababa ito sa 6.4% noong 2015.

Bumaba ang poverty gap sa 2.6% mula 4.5% at ang severity of poverty ay bumaba rin sa 0.9% mula 1.7%. Ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA), posibleng makamit ng Pilipinas ang mga target sa ilalim ng Philippine Development Plan 2017-2022. Inaasam ng gobyerno na bumaba sa 14% ang bilang ng mahihirap sa 2022.

Ayon kay NEDA Undersecretary Adoracion Navarro, halos nakamit na ng gobyerno ang target nito na iahon ang 6M Pilipino mula sa kahirapan sa 2022 dahil 5.9M na ang naiahon noong 2018. Ang magandang balita raw na ito ay dahil sa mas maganda ang market conditions na syang nagtaas ng sahod ng mga mahihirap.

IBON: Di ibinilang ng gobyerno ang maraming Pilipino bilang mahirap

Ayon sa IBON Foundation, maraming mga mahihirap na Pilipino ang di isinama ng gobyerno sa 2018 poverty statistics. Marahil ang sinasabi ng gobyerno ay ang mga pinakamahirap kaya di naisama ang mas marami pang naghihirap  na ating mga kababayan.

Ayon sa PSA, ipinaliwanag ng RA 8425 of 1997 o Social Reform and Poverty Alleviation Act ang ibig sabihin ng “poor.” Ito ay ang mga indibidwal at pamilyang hindi nakaabot ang kinikita sa poverty threshold na syang itinalaga ng NEDA. Sila ang mga Pilipinong hindi makayang masustinehan ang kanilang minimum basic needs.

Ginamit ng PSA ang food bundles and prices sa mga probinsya. Na-compute nila ang subsistence threshold o ang pinakamababang halaga na kailangan ng isang pamilya para makabili ng kanilang basic food needs. Pagkatapos, nag-assume na lamang ang PSA na 70% ng poverty threshold ang subsistence threshold at 30% naman ang para sa mga basic non-food needs.

Ang bilang ng mahirap ay na-compute gamit ang family income data mula sa 180,000 sample households mula sa mga probinsya at mga lungsod. Kapag hindi nakaabot ang kita ng isang Pilipino sa poverty threshold, sya ay officially ibinilang bilang mahirap.

Ngunit, masyadong mababa at di na makatotohanan ang poverty estimates na ito ng gobyerno. Ang itinalaga nilang monthly poverty threshold ay 10,727 pesos lamang para sa pamilyang may limang myembro. Ibig sabihin, 71 piso kada tao lamang ang budget sa pang-araw araw. 50 pesos para sa pagkain at 21 pesos naman para sa iba pang pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit iniulat ng PSA na bumaba ang bilang ng mahirap na Pilipino.

Bahit hindi makatotohanan ang metodolohiyang ginamit ng gobyerno?

Hindi makatotohanan ang mababang standards na ginamit ng gobyerno para sa Philippine poverty at malayo ito sa realidad ng pang-araw araw na kahirapan.

Halimbawa, sa food or subsistence threshold, least cost food bundle ang ginamit ng PSA. Hindi ito makatotohanan dahil hindi naman lahat ng mga pamilya ay nakakabili ng pinakamurang pagkain. Ganun din, ang food bundle na ito ay hindi kaaya-aya dahil pinipilit ang mga pamilyang Pilipino na bumili o makontento na lamang sa kanilang limitadong budget, gaya na lamang ng pagpag o recycled garbage food. Ang subsistence threshold ng gobyerno ay hindi nangangahulugan na may kalidad ang pagkain na kakainin ng mga Pilipino.

Ganun din, ang non-food expenses ay hindi rin naman aktwal na halaga ng basic non-food items. Ipinalagay lamang ng gobyerno na ito’y isang porsyento lamang ng pangangailangan sa pagkain. Ngunit, alam naman nating tumataas ang halaga ng social services at utilities. Kasama sa mga non-food needs ang damit, pansapin sa paa, gasolina, tubig, kuryente, mga pagkumpuni sa bahay, bayad sa renta ng bahay, pang-medical na pangangailangan, edukasyon, transportasyon, komunikasyon, at iba pa. Ipinalagay din ng gobyerno na posibleng makabili ng mga ito sa pinakamababang halaga.

Maraming dapat isaalang-alang kapag pinag-uusapan ang kahirapan. Hindi lamang ito nakatuon sa kinikitang salapi ng bawat Pilipino. Kailangang baguhin ng gobyerno ang 71 pisong poverty threshold para maging mas makatotohanan at maipakita ang tunay na kalagayan ng ekonomiya.

Ayon sa datos ng PSA, halos kalahati ng populasyon ay nagsisikap na mamuhay sa 132 pisong budget kada araw samantalang ang mga CEO ng mga naglalakihang korporasyon sa bansa ay kumikita ng higit sa 60,000 piso kada raw.

RELATED: IBON: ANTI-POOR ANG BAGONG SIN TAX REFORM BILL

Kapag mas makatotohanan ang poverty threshold, mas magpupursige ang gobyerno na iahon ang mga Pilipino sa kahirapan. Ang paggamit ng mababang poverty threshold ay isang ilusyon para mabawasan ang bilang ng mahihirap. Patuloy lamang na maiisantabi ang pangangailangan ng mga mahihirap sa ganitong pamamaraan.

Isang ilusyon lamang ang balitang bumaba ang Philippine poverty rate. Paanong di bababa eh masyadong mababa ang poverty threshold? Nagpapakita lamang na bigo ang gobyerno na maiahon ang mga Pilipino sa kahirapan.

Sources:

IBON Media. (2019, December 7). Govt methodology underestimates number of poor Filipinos—IBON. Retrieved from IBON Foundation : Govt methodology underestimates number of poor Filipinos—IBON

Rivas, R. (2019, December 6). Poverty in Philippines falls in 2018. Retrieved from Rappler: Poverty in Philippines falls in 2018