Mas Maraming US Dollars ang Lumabas ng Bansa Noong Abril

Lumolobo ang Balance of Payment deficit. Hindi pa rin ba nababahala ang pamahalaan?

US$270M ang Balance of Payments Deficit Noong Abril

Ang U$270M BOP deficit na naitala noong Abril ay kabaligtaran ng naitalang US$917M BOP surplus noong Abril 2017. Ganun din, ito ay mas malaki sa naitalang US$266M BOP deficit noong Marso.

Simula noong Enero hanggang Abril, nagtala ng US$1.497B BOP deficit ang Pilipinas. Ito ay lumampas na sa US$1B na target BOP deficit ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa 2018.

Ayon sa Bangko Sentral, ang year-to-date BOP deficit ay dahil sa patuloy na tumataas na imports na sumusuporta sa economic expansion sa bansa.

Para sa buwan ng Abril, ang paglawak ng BOP deficit ay dulot ng pagbabayad ng national government ng mga utang nito sa labas ng bansa at pati na rin sa forex operations ng BSP.

Sinisiguro ng BSP sa taumbayan na consistent ang BOP position sa lebel ng gross international reserves na naitala noong April 2018 na US$79.609B.

Ayon sa BSP, ang naitalang gross international reserves noong Marso ay pwedeng magamit sa pag- import ng mga produkto sa loob ng 7.8 months. Ganun din, ito ay buffer para sa external shocks.

Ano ang Balance of Payments?

Ang balance of payments ay record ng lahat ng financial transactions ng mga residente ng isang bansa sa ibang mga bansa. Ito ang sukatan kung nakakaipon ang bansa ng enough money para bayaran ang imports nito. Ito rin ang nagpapakita kung ang isang bansa ay nakakapag-produce para sa pag-unlad nito. Usually, nire-report ang BOP kada quarter o taon.

Balance of payments deficit

  • Ibig sabihin nito, mas malaki ang imports ng isang bansa kesa sa exports. Kailangang mangutang ito sa ibang bansa para bayaran ang mga imports nito. Sa short term, ang balance of payments deficit ang fuel para sa economic growth ng isang bansa. Ito ay maihahalitulad sa pagkuha ng student loan para mabayaran ang college education. Inaasahan ng isang mag-aaral na mas malaki ang kanyang sweldo pag sya’y nakatapos na at ito ay magagamit nya para bayaran ang student loan.
  • Over the long term, ang isang bansa ay hindi na nagiging producer, bagkus ito’y nagiging consumer na lamang ng economic output ng buong mundo. Ito ay nagkakaroon ng utang para sa consumption at hindi para gawing investment para sa future growth. Kapag nagpatuloy ang BOP deficit, kailangan ng magbenta ng mga assets ng bansang ito para mabayaran ang mga pinagkakautangan. Ang mga assets na posibleng ibenta ay natural resources, commodities, at land.

Balance of payments surplus

  • Kapag ang isang bansa ay may balance of payments surplus, ibig sabihin mas marami ang exports nito kesa sa imports. Ganun din, nag-iimpok o savers ang gobyerno, pati na rin ang mga residente nito. Ang surplus ay ginagamit para ipambayad sa domestic production. Pwede rin itong ipautang sa labas ng bansa.
  • Over the short term, ang surplus ang nagpapalakas ng economic growth dahil nakakapagpautang ang bansa ng kanyang mga produkto sa ibang bansa. Lumalakas ang manufacturing sector at nakakapag-empleyo ng mas maraming tao.
  • Over the long term, ang bansang maraming BOP surplus ay nagiging dependent sa exports para patuloy na paunlarin ang ekonomiya. Ang mga residente ay naeenganyong gumasta. Kung mas malaki ang domestic market, mapoprotektahan nito ang bansa laban sa fluctuations sa foreign exchange rate. Ganun din, nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga kumpanya na gumawa ng mas maraming goods and services habang ginagamit ang taumbayan bilang test market.

Importante na malaman ng taumbayan ang tungkol sa balance of payments dahil parte sila ng ekonomiya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *