Global Recession: Di na Maiiwasan Dahil sa COVID-19

global recession

Tiyak na ang maikli at grabeng global recession dahil sa paglaganap ng coronavirus.

Posible ang Global Recession Ngayong Taon

Nagdulot ng lubos na pagkatakot sa mga investors sa financial markets ang coronavirus outbreak. Ang nangyayaring pagkalat ng epidemya ay posibleng magtulak sa buong mundo sa recession. May semi-lockdown na sa Italy at lumalala ang outbreak sa United States. Ganun din, bumabagsak ang halaga ng langis kaya nga napipilitan ang mga ekonomista na pag-aralang muli ang kanilang mga prediksyon tungkol sa epekto ng virus. Para sa marami sa kanila, posible ang contraction ngayong unang anim na buwan ng 2020.

RELATED: Babala: Posible ang Recession sa Buong Mundo

Ayon kay PIMCO global economic advisor Joachim Fels, posible ang recession sa United States at Europe sa unang anim na buwan ng taon pero makaka-recover naman sila bago matapos ang 2020. Posible ring magka-recession sa Japan. Hindi pa nararanasan ng buong mundo ang pinakamalalang epekto ng coronavirus.

Ano ang posibleng trigger sa global recession?

Dahil sa coronavirus, mas pinipili na ng tao ang manatili sa kani-kanilang mga tahanan. Ayaw na nilang magbyahe kaya bumagsak ang demand para sa flights, restaurant bookings, at hotel rooms. Ganun din, sarado ang mga pabrika sa China at sa iba pang lugar. May pangambang magkakaproblema sa supply chains. Bababa ang mga kita ng mga kumpanya.

Habang hindi pa nasosolusyunan ang problema sa virus at hanggang walang malawakang pagkilos para mapigilan ang paglaganap nito, mas lalong malaki ang epekto nito sa global economy. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan sa sitwasyon.

Nakadepende sa health officials ang pagpapabagal ng paglaganap ng virus sa pamamagitan ng pagpaparami ng testing, pagbabawal sa mga malakihang pagtitipon, at pag-quarantine sa mga tinamaan ng COVID-19 virus at kanilang mga contacts.

Sa China, kung saan nagsimula ang coronavirus outbreak, bumagsak ang mga activity noong Pebrero kaya inaasahang hindi lumago ang kanilang ekonomiya sa kauna-unahang pagkakataon simula noong 1970s. Naaapektuhan na rin ang buong mundo dahil dito.

Habang lalong dumarami ang kaso ng pagkakaroon ng COVID-19, ang mga gobyerno sa labas ng China ay isa isa nang nagkakaroon ng mga paghihigpit at maraming mga ekonomista na ang nagsisimulang timbangin ang mga pangyayari sa ekonomiya ng buong mundo. Mas tumataas ang pangamba ng global recession sa pagdaan ng mga araw.

Ayon kay Capital Economics group chief economist Neil Shearing, posible ang malala ngunit maikling recession. Habang lumalaganap ang virus, mas mataas ang posibilidad na magkaroon nga ng recession. Inaasahan naman ni Morgan Stanley chief economist Chetan Ahya na lubhang maaapektuhan ang paglago ng buong mundo sa unang anim na buwan ng 2020.

Inaasahan ng Morgan Stanley na lalago lamang ang global economy ng 2.3% bago pumalo ito ng 3.1% sa pagtatapos ng taon dahil na rin sa tulong ng mga gobyerno at central bank. Ngunit, kung mas lalawak pa ang epidemya ng COVID-19, posible ang recession sa global economy. Ang US, Europe, at Japan ay inaasahang magkakaroon ng recession o dalawang quarter ng magkasunod na contraction sa paglago.

Hindi Mauulit ang Nangyari noong 2008

Hindi naman inaasahang matutulad ang nangyayari ngayon sa nangyaring 2008 financial crisis. Mabagal ang recovery ng mga bangko at mga tahanan noon samantalang inaasahan namang mabilis ang recovery sa coronavirus outbreak kapag nakontrol na ang paglaganap nito.

RELATED: Global Financial Markets: Patuloy sa Pagbagsak

Hindi pa rin naman matiyak ang mga mangyayari dahil sa nakadepende pa rin naman ang lahat sa mga polisiya ng mga gobyerno. Hindi naman makakaya ng mga central banks ang pagkontrol sa sitwasyon, gaya ng ginawa nila noong 2008.

Negatibo na ang mga interest rate sa Japan at Europe bago pa man manalasa ang COVID-19. Nagbawas na rin ng 0.5% interest rate ang US noong isang linggo ngunit limitado lamang ang pwedeng gawin ng US Federal Reserve. Hindi pa rin naman matiyak kung sapat ang kakayahan ng mga central bank para maibsan ang paghihirap ng ekonomiya dahil sa virus.

Pwede nilang bawasan ang credit costs at siguraduhin ang liquidity, ngunit hindi naman nito matutulungan ang mga mamamayan o mga negosyo na may problema sa pananalapi.

Sa ngayon, ang tanging magagawa lamang ng ordinaryong tao ay ang mag-ingat at magpalakas ng resistensya para di dapuan ng COVID-19. Kapag kontrolado na ang paglaganap ng virus, mabilis ang recovery sa nakaambang global recession.

Source:

Horowitz, J. (2020, March 10). A ‘short, sharp’ global recession is starting to look inevitable. Retrieved from CNN: A ‘short, sharp’ global recession is starting to look inevitable