Espenilla: Ginagamit ang Forex Reserves para Labanan ang Speculation

Ano ang speculation? Bakit kelangang gamitin ang forex reserves para labanan ang speculation?

Ayon kay BSP Governor Nestor Espenilla, nagbebenta na ng US dollars ang Bangko Sentral para labanan ang mga speculators na syang nagpapababa ng halaga ng piso. Ang naisipan ng BSP ay ang pagbabawas ng reserve ratios ng mga bangko sa bansa.

Ano ang foreign currency reserve?

Ang foreign currency reserve ay ang ipong US dollars ng Pilipinas na ginagamit para ipambayad sa mga foreign loans. More importantly, ito ay ginagamit para labanan ang mga speculators na nagtatangkang pababain ang halaga ng piso para mas lumaki ang kita nila.

Ano ang speculation at bakit naapektuhan nito ang galaw ng foreign exchange?

Speculation, ito ung pag-invest sa forex market para maimpluwensyahan ang galaw ng piso kontra dolyar para mas kumita nang mas malaki.

Tandaan natin na ang “law of supply and demand” pa rin ang umiiral sa forex market. Pag mas marami ang US dollars sa merkado pero konti lang ang demand for it, bababa ang halaga ng US dollar at tataas naman ang halaga ng piso. Pag kokonti lang ang US dollars sa merkado pero mas marami ang demand for it, tataas ang halaga ng US dollars at bababa naman ang halaga ng piso.

Merong mga speculators na nangangalakal ng US dollars at Philippine peso para sa mas malaking kita. Malaki ang risks ng mga institutions na nag-speculate pero mas malaki rin naman ang kita nila. Hindi mo maiimpluwensya ang forex market kung wala kang malaking perang ginagamit para sa trading. Kaya, ang speculation ay hindi para sa mga individual traders. Nakikisakay lamang sila. Ang nag-speculate sa forex market ay mga dambuhalang institutions.

Ano ang ginagawa ng BSP para labanan ang speculation?

Pinag-utos na ng BSP ang pagpapababa ng forex reserve ratio ng mga bangko to 19%, mula sa dating 20%. Ibig sabihin, mas marami na ngayon ang US dollars sa merkado. At dahil mas marami na ang supply ng US dollars, posibleng matugunan na ang demand for it. Dahil dito, hindi na masyadong maiimpluwensyahan ng mga speculators ang galaw ng forex sa bansa.

Negosyo rin ang forex market. May mga indibidwal at institusyon ang kumikita sa galaw ng presyo ng US dollar at piso. Pero, mas malaki ang kita ng mga institusyon dahil mas malaki ang investment nila. Un nga lang, malaki rin ang lugi nila kung lalabanan ng BSP ang anumang spekulasyon sa piso.

May mga eksperto na nababahala sa desisyon ng BSP na babaan ang reserve ratio sapagkat ibig sabihin nun, mas kokonti ang imbak na dolyar ng BSP na pwedeng gamitin panlaban sa speculators.

Ayon kay Espenilla, walang basehan ang pagkabahala ng mga eksperto sapagkat inaasahang may additional $1.5 billion sa merkado simula March kung kelan magiging epektibo ang pagbaba ng reserve ratio to 19%.

Espenilla: Ginagamit ang Forex Reserves para Labanan ang Speculation

Ano ang speculation? Bakit kelangang gamitin ang forex reserves para labanan ang speculation?

Ayon kay BSP Governor Nestor Espenilla, nagbebenta na ng US dollars ang Bangko Sentral para labanan ang mga speculators na syang nagpapababa ng halaga ng piso. Ang naisipan ng BSP ay ang pagbabawas ng reserve ratios ng mga bangko sa bansa.

Ano ang foreign currency reserve?

Ang foreign currency reserve ay ang ipong US dollars ng Pilipinas na ginagamit para ipambayad sa mga foreign loans. More importantly, ito ay ginagamit para labanan ang mga speculators na nagtatangkang pababain ang halaga ng piso para mas lumaki ang kita nila.

Ano ang speculation at bakit naapektuhan nito ang galaw ng foreign exchange?

Speculation, ito ung pag-invest sa forex market para maimpluwensyahan ang galaw ng piso kontra dolyar para mas kumita nang mas malaki.

Tandaan natin na ang “law of supply and demand” pa rin ang umiiral sa forex market. Pag mas marami ang US dollars sa merkado pero konti lang ang demand for it, bababa ang halaga ng US dollar at tataas naman ang halaga ng piso. Pag kokonti lang ang US dollars sa merkado pero mas marami ang demand for it, tataas ang halaga ng US dollars at bababa naman ang halaga ng piso.

Merong mga speculators na nangangalakal ng US dollars at Philippine peso para sa mas malaking kita. Malaki ang risks ng mga institutions na nag-speculate pero mas malaki rin naman ang kita nila. Hindi mo maiimpluwensya ang forex market kung wala kang malaking perang ginagamit para sa trading. Kaya, ang speculation ay hindi para sa mga individual traders. Nakikisakay lamang sila. Ang nag-speculate sa forex market ay mga dambuhalang institutions.

Ano ang ginagawa ng BSP para labanan ang speculation?

Pinag-utos na ng BSP ang pagpapababa ng forex reserve ratio ng mga bangko to 19%, mula sa dating 20%. Ibig sabihin, mas marami na ngayon ang US dollars sa merkado. At dahil mas marami na ang supply ng US dollars, posibleng matugunan na ang demand for it. Dahil dito, hindi na masyadong maiimpluwensyahan ng mga speculators ang galaw ng forex sa bansa.

Negosyo rin ang forex market. May mga indibidwal at institusyon ang kumikita sa galaw ng presyo ng US dollar at piso. Pero, mas malaki ang kita ng mga institusyon dahil mas malaki ang investment nila. Un nga lang, malaki rin ang lugi nila kung lalabanan ng BSP ang anumang spekulasyon sa piso.

May mga eksperto na nababahala sa desisyon ng BSP na babaan ang reserve ratio sapagkat ibig sabihin nun, mas kokonti ang imbak na dolyar ng BSP na pwedeng gamitin panlaban sa speculators.

Ayon kay Espenilla, walang basehan ang pagkabahala ng mga eksperto sapagkat inaasahang may additional $1.5 billion sa merkado simula March kung kelan magiging epektibo ang pagbaba ng reserve ratio to 19%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.