Dalawang Filipino ang Nalaglag sa Listahan ng Forbes’ Billionaires

Noong 2017, 14 ang Filipino Billionaires sa Forbes. Ngayong 2018, 12 na lamang sila.

Mga Mas Yumaman na Filipino Billionaires Ngayong 2018

Mga Bumaba o Pareho Lamang ang Yaman Ngayong 2018 Pero Mga Bilyonaryo Pa Rin

Mga Nawala sa Listahan ng Forbes’ Billionaires Ngayong 2018

Sources: Manila Times and Forbes

Paano Na-Rank ang mga Forbes’ Billionaires

Para sa listahan ng Bilyonaryo ngayong 2018, kinuha ng Forbes ang listahan ng kayamanan gamit ang exchange rates at stock prices noong ika-9 ng Pebrero, 2018. Posibleng nabago ang ranking matapos ang araw na ‘to. Inililista ng Forbes ang indibidwal at hindi ang pamilya na malalaki ang kayamanan. Naisasama lamang sa listahan kung ang indibidwal ang founder ng kayamanan ng pamilya at hindi nakamana lamang ng negosyo o salapi ng pamilya.

Para sa listahan ngayong 2018, hindi na kasama si David Consunji dahil namatay na ito noong September 2017. Hindi rin kasama ang mga Ayala sa listahan dahil multigenerational ang kayamanan nila.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *