Bumaba ang Net Optimism ng mga Pilipino Noong 1st Quarter 2018

Bumaba ang Net Optimism ng mga Pilipino Noong 1st Quarter 2018

Nakakalungkot na bumaba ang lebel ng optimism ng mga Pilipino sa ilalim ng rehimeng Duterte.

Nananatiling “Excellent”, Ngunit Bumaba ang Net Optimism ng mga Pilipino

Kumpara noong December 2017, bumaba ang net optimism. Ayon sa SWS, nagtala ng +40 net optimism (optimists – pessimists) noong Marso 2018. 46% ng mga Filipino adults ang naniniwalang gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 months. Samantalang, 6% ang hindi naniniwala.

Noong December 2017, +46 ang net personal optimism. Kaya, mas mababa ng 6 puntos ang net optimism noong March 2018. Ibig sabihin, mas kumonti ang naniniwalang gaganda ang kalidad ng buhay nila sa loob ng isang taon.

Tungkol naman sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, 42% ng respondents ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya sa isang taon. Samantalang, 12% naman ang naniniwalang hindi gaganda ang ekonomiya. Nagtala ng +31 net optimism about the economy noong March 2018.

Noong December 2017, ang net optimism about the economy ay +42. Bumaba ng 11 puntos ang net optimism noong March 2018 kumpara noong December 2017.

 

Noong March 2018, 41% ang nagsabing nag-improve ang quality of life ng kanilang buhay. Samantalang, 21% naman ang nagsabing lumala ito. Kaya, 20+ ang net gainers at ito’y nananatiling excellent. Kumpara noong December 2017, mas mababa ng 3 puntos ang net gainers ngayon.

 

Saang Lugar Pinakamalaki ang Pagbaba ng Net Personal Optimism?

Bumaba ng 6 puntos ang net personal optimism sa buong bansa dahil sa pagbaba ng puntos nito sa Metro Manila, ibang parte ng Luzon, at ng Visayas. Samantalang napanatili naman ang +50 net personal optimism sa Mindanao.

Sa ibang parte ng Luzon, bumaba ng 5 puntos ang net personal optimism. Samantalang bumaba naman ng 12 puntos sa Metro Manila. Sa Visayas, bumaba ng 8 puntos ang net personal optimism.

 

Anong Social Class ang Bumaba ang Net Personal Optimism?

Sa Class ABC, bumaba ng 17 puntos ang net personal optimism. Samantalang bumaba naman ng 5 puntos sa Class D at 2 puntos sa Class E.

 

Saang Lugar Bumaba ang Net Optimism tungkol sa Ekonomiya?

Bumaba ng 12 puntos ang national net optimism tungkol sa ekonomiya sa lahat ng lugar. Sa Mindanao, bumaba ng 17 puntos ang net optimism, samatalang bumaba naman ng 12 puntos sa ibang parte ng Luzon. Sa Metro Manila, bumaba ng 8 puntos ang net optimism samantalang 7 puntos ang ibinaba sa Visayas.

 

Anong Social Class Bumaba ang Net Optimism about the Economy?

Bumaba ng 4 puntos ang net optimism about the economy sa Class ABC samantalang bumaba naman ng 11 puntos sa Class D at 17 puntos sa Class E.

 

Saang Lugar Bumaba ang Net Gainers?

Sa buong Pilipinas, bumaba ng 3 puntos ang net gainers. Ibig sabihin, mas kumonti ang nagsasabing nag-improve ang buhay nila. Napanatili ng Mindanao ang +29 score samantalang bumagsak naman ng 6 puntos ang net gainers sa Metro Manila.

Halos hindi rin naman nagbago ang net gainers sa ibang parte ng Luzon, ngunti bumaba ng 8 puntos ang net gainers sa Visayas.

 

Anong Social Class Mataas ang Net Gainers?

Nagtala ng 15 puntos na dagdag ang net gainers sa Class ABC. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino sa Class ABC ang nagsabing nag-improve ang buhay nila noong isang taon.

Bumaba naman ng 2 puntos ang net gainers sa Class D at bumaba ng 11 puntos ang net gainers sa Class E.

Takeaways:

  • Mas maraming Pilipino ang hindi naniniwalang gaganda ang kalidad ng buhay nila sa susunod na 12 months
  • Mas maraming Pilipino ang hindi naniniwalang gaganda ang ekonomiya sa susunod na taon
  • Dumami ang naniniwalang gumanda ang buhay nila noong isang taon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *