Ano Ang Mga Pagbabago sa Depinisyon Ng Unemployment?

Ano Ang Mga Pagbabago sa Depinisyon Ng Unemployment?

May mga di isinama sa statistics. Tsk

IBON: 9.8% ang Unemployment Rate Noong January 2019

Source: IBON

Ayon sa IBON, may mga di isinama ang Philippine Statistics Authority (PSA) sa pagbilang ng mga unemployed. Binago kasi nito ang depinisyon ng unemployment noong 2005.

Ang inilabas na datos ng PSA para sa January 2019 ay 5.2% unemployment rate o 2.2M Pilipino na walang trabaho.

Pero, ayon sa IBON, 9.8% o 4.5M Pilipino ang walang trabaho.

Paanong Nangyari na Magkaiba ang Datos ng PSA at IBON?

Source: IBON

Noong 2005, nagpatupad ng pagbabago sa depinisyon ng unemployment ang Philippine Statistics Authority.

Idinagdag nila na para maisama sa unemployed, kailangan ang Pilipinong manggagawa ay:

  • Pwedeng magtrabaho sa kasalukuyan o sa loob ng dalawang linggo matapos ang survey
  • Naghahanap ng trabaho sa loob ng 6 buwan sa panahon ng pag-survey

Ano ang Epekto ng Pagbabago ng Depinisyon ng Unemployment?

Source: IBON

May mga exclusions o di isinama ang Philippine Statistics Authority sa kanilang panibagong depinisyon ng unemployment. Hindi nila isinama ang mga dismayadong Pilipino na walang trabaho.

Para sa IBON, kailangang isama sila para makita ang totoong trend sa unemployment.

Kulang ang Trabaho sa Pilipinas

Source: IBON

Overall, 387,000 Pilipino ang nawalan ng trabaho sa loob ng isang taon mula January 2018 hanggang January 2019.

Pinakamalaki ang nawalan ng trabaho sa agriculture sector at nagtala ito ng 1.7M Pilipino na nawalan ng hanapbuhay.

1.3M naman ang nagkaroon ng hanapbuhay sa loob ng parehong panahon. 607,000 ang na-create na trabaho sa mga industriya at 717,000 naman ang na-create sa services sector.

Paanong nake-claim ng rehimeng Duterte na maganda ang takbo ng ekonomiya kung marami ang nawawalan ng trabaho?

 

 

Source:

IBON Foundation. (2019, March 9). Less work available in PH.

Retrieved from IBON: http://ibon.org/2019/03/less-work-available-in-ph/

IBON Foundation. (2019, March 11). The Real Deal With Unemployed Filipinos.

Retrieved from IBON: http://ibon.org/2019/03/the-real-deal-with-unemployed-filipinos-who-are-the-unemployed-and-whats-the-difference/